Graviditetens 5 årstider

- understøttelse af din graviditet og dit barn med akupunktur, kost og livsstil

I den gamle, østasiatiske forståelse, bevæger alle processer - inklusiv graviditetsprocessen - sig gennem 5 transformationsfaser, ligesom årstiderne: forår, sommer, sensommer/høsttid, efterår og vinter.

Hver årstid relaterer til ét af elementerne: Træ, Ild, Jord, Metal og Vand.

Hver årstid/fase er afhængig af og bygger på den foregående for at kunne udfolde sig:

  • uden forårets vilde spiring og vækst kan sommeren ikke udfolde sig i sit fulde flor
  • uden sommerens blomstring kan frugter, rødder og bær ikke modne, så vi kan høste dem i sensommeren
  • uden sensommerens fuldendelse af vækst og modning kan efterårets henfald og kompostering ikke foregå
  • uden efterårets nedbrydning og henfald er der ikke næring til det hvilende liv under vinterens kulde og stilstand
  • og uden vinterens hvile og opkoncentration af kraft i rødder og frø, kan foråret ikke udleve sit eksplosive vækstpotentiale

 

Understøt din graviditet med specialiseret akupunktur, kostvejledning og øvelser gennem graviditetens 5 årstider set i et traditionelt østasiatisk perspektiv

Graviditetens årstider

Ligesom hver årstid bygger på den foregående årstid for at kunne folde sig ud, kan graviditeten ses som en vækstcyklus, hvor hver fase danner grundlag for den efterfølgende.

For eksempel spejles graviditetens forår i den eksplosive fosterudvikling i starten af graviditeten, mens hvilen og det langsomme tempo i slutningen af graviditeten - graviditetens vinter - muliggør en opkoncentration af den kraft og de ressourcer i barnet, som det har brug for, når det skal starte sit liv.

 

 

 

Graviditeten er en transformationsproces

Hver af graviditetens 5 årstider har sin egen energi, sine egne temaer og sine egne fysiske, følelsesmæssige og eksistentielle udfordringer og muligheder.

Hvis du er bevidst om den årstid, du er i, og har en forståelse af dens betydning, kan du opdage, at mange af de oplevelser, sansninger og følelser, du har, hænger sammen og har en naturlig relation til årstiden. På den måde kan noget, som du kunne opleve som en graviditetsgene, blive en naturlig del af din rejse, som har en funktion og er en del af din transformationsproces ind i moderskabet.

Akupunktur gennem graviditetens 5 årstider

I hver graviditetsfase næres og understøttes dit barn og din livmoder af specifikke meridianer.

Blid akupunktur i bestemte punkter på disse meridianer ca. hver 6. uge gennem graviditetens 5 årstider understøtter og nærer graviditetsprocessen.

Akupunktur gennem graviditetens 5 årstider har en dyb, balancerende effekt på dit energi- og nervesystem, dine organer, dit bevægeapparat, dit hormonsystem og dine følelser. Det betyder, at graviditets- og fødselskomplikationer kan tages i opløbet. Dermed øges chancen for en sund og problemfri graviditet og en ukompliceret fødsel, der går i gang til tiden.

Styrke dit barn

Da dit barn i den klassiske kinesiske forståelse er en uadskillelig del af dig - I er ét - har behandlingerne også en balancerende og beroligende effekt på dit barn og kan potentielt styrke barnets konstitution og dermed forebygge problemer efter fødslen.

Fødslen går i gang af sig selv

Hos de gravide, som jeg gennem de seneste 6 år har fulgt gennem graviditetens årstider, oplever jeg få og milde graviditetsgener og en meget høj grad af balance og parathed - både fysisk og følelsesmæssigt - når den gravide når til terminen. Derfor er der også sjældent brug for anden behandling, herunder modningsakupunktur.

Og til dato er der stadig ikke én eneste af disse gravide, der har fået fødslen sat i gang pga overtid. Det burde der være statistisk set.

Behandlingsforløbet

I behandlingsforløbet indgår vejledning i kost og livsstil tilpasset de forskellige faser. Du får eBogen 'En rejse gennem graviditetens årstider' gratis som gravid klient hos mig.

Akupunkturbehandlingen kan eventuelt kombineres med en jordemoderkonsultation.

Start dit behandlingsforløb så tidligt, som muligt, i din graviditet, så du og dit barn får det fulde udbytte af behandlingerne.

 

Læs mere om Graviditetens 5 årstider

 

eBog: 'En rejse gennem graviditetens årstider'

 

eBogen er frugten af et samarbejde mellem min datter Mathilde Harder Siegumfeldt og jeg. Bogen er en vejledning og et opslagsværk til dig på din rejse gennem graviditetens årstider.

Den indeholder beskrivelser af de enkelte årstider, de elementer, der knytter sig til hver årstid, vigtige temaer og udviklingsmuligheder, kostanbefalinger og meget mere.

eBogen er illustreret med Kit Kulinskas smukke linoleumstryk.

eBogen koster 69,- kr og kan købes i shoppen.

Som gravid klient hos mig får du eBogen gratis.