Graviditetens 5 Årstider

- introduktion til graviditetens 5 forvandlingsfaser

 

I den gamle østasiatiske virkelighedsforståelse er bevidstheden om altings cykliske bevægelse en grundsten for forståelsen af forløbet af alle naturlige processer - også graviditetsprocessen og fødselsprocessen. Denne forståelse udspringer af observationer af de processer, alt i Universet gennemløber, blandt andet døgnets faser, årstiderne og alt levendes livscyklus.

Alle naturlige processer ses at gennemløbe fem faser, eller stadier af forvandling, ligesom årstiderne: vinter, forår, sommer, sensommer/høsttid og efterår.

Hver fase knytter sig til et element, nemlig Vand, Træ, Ild, Jord og Metal. Til hver forvandlingsfase knytter sig en bestemt energi eller vibration, bestemte organer og kropsvæv (se skema nedenfor) og bestemte følelsesmæssige og spirituelle kvaliteter, udfordringer og udviklingsmuligheder.

Mit rette element

Som mennesker har vi alle sammen alle fem energier eller årstider i os. Ofte har vi et tyngdepunkt i én af forvandlingsfaserne, det vil sige, vi har særlige kvaliteter og potentiale, der hører til den fase, men også tilbøjelighed til ubalancer, der relaterer til de organsystemer, der hører til denne fase.

Man kan faktisk identificere fem forskellige kropstyper, der hver relaterer til én af de fem forvandlingsfaser.

 

 

Den fire-øjede

I et traditionelt østasiatisk perspektiv anses den gravide og det ufødte barn som én organisme, ikke som to adskilte individer. Det ses af udtrykket ’fire-øjet kvinde’, som bruges om den gravide kvinde og hendes barn. I det perspektiv vil alt, der påvirker dig, også påvirke dit barn. Det være sig medicin, stimulanser, den mad, du spiser, den måde, du bruger dig selv på fysisk, din følelsesmæssige tilstand, de indtryk og påvirkninger, du udsættes for og udsætter dig selv for, de relationer, du indgår i, de omstændigheder, du lever med osv. osv.

Den naturlige livscyklus

En graviditet er en proces, der på en vis måde involverer alle aspekter af menneskelivet. At være gravid er en konkret fysisk erfaring af at være en del af den naturlige livscyklus. Det kan bringe en ny bevidsthed ind i forbindelsen til vores egen mor og længere tilbage i generationerne af fødsel – død – fødsel, og vores egen plads i denne cykliske sammenhæng bliver tydelig, idet vi giver livet videre til vores ufødte barn. Hos mange kvinder giver dette en dyb følelse af mening og formål, som vi ellers ikke altid er i kontakt med.

Graviditetens 5 årstider

Bevidsthed om de fem faser eller 'årstider', som din graviditet gennemløber, kan give dig en enestående mulighed for at opleve og forstå din graviditet, fase for fase, i et langt dybere og videre perspektiv, end vi plejer i vores kultur. Perspektivet kan åbne til en følelse af sammenhæng med den naturlige livscyklus, og din graviditet kan blive en proces af dyb mening og vækst for dig og din familie.

Du kan understøtte din rejse med kost, akupunkturbehandling, blomsteressenser og meget andet. Forslag til hver enkelt fase finder du i eBogen 'En Rejse Gennem Graviditetens Årstider'.

Kost og de 5 årstider

I den østasiatiske tradition er der en dyb og kompleks folkeviden om kostens helbredende og forebyggende potentiale. Den mad, du spiser, kan understøtte din rejse gennem graviditetens faser, og farven på maden - og dens smag - kan være med til at vejlede dig i forhold til hvad, der er særlig godt i den fase, du befinder dig i.

Personlig vækst og transformation

Hvis du og din partner er åbne for den gave, som rejsen gennem graviditetens årstider er, kan de udfordringer, I helt sikkert vil blive præsenteret for, blive til indsigt og vækst – for jer hver især og sammen – frem for at de opleves som generende symptomer, som man helst ville være foruden.

5 fase akupunktur

Blid akupunktur i specifikke punkter ca én gang hver anden måned fra graviditetens start og indtil fødslen kan have en meget dyb transformerende effekt.

På det fysiske plan understøtter behandlingsmetoden de meridianer, der siges at forsyne livmoder, moderkage og barn og kan dermed forebygge graviditetsgener og komplikationer, forberede din livmoder på fødselsarbejdet, øge chancen for, at din fødsel går i gang af sig selv og hjælpe dig med at bevare dine ressourcer, så du har mere energi til amning osv i din barselperiode og lettere restituerer efter graviditet og fødsel.

Desuden siges barnets konstitution at styrkes, allerede mens det er i livmoderen, så risikoen mindskes for, at eventuelle arvelige ubalancer eller sygdomme kommer til udtryk senere i barnets liv. Denne tilgang afslører en imponerende forståelse af epigenetik i den klassiske østasiatiske medicinske visdom.

Behandlingen understøtter endvidere den psykospirituelle vækstproces og transformation, det kan være at gennemgå en graviditet i bevidstheden om de fem faser. Samtale og vejledning i et helhedsorienteret perspektiv er en del af behandlingen.

 

eBog: 'En rejse gennem graviditetens årstider'

I eBogen gennemgås graviditeten årstid for årstid. Du får indblik i årstidens energi og de temaer og vækstmuligheder, der knytter sig til årstiden. For hver årstid får du forslag til kost og øvelser, der understøtter årstidens energi og temaer - fysisk og psykisk.

Læs mere eller køb eBogen her