Behandlingsformer og teknikker

En behandling starter altid med en grundig, kinesisk diagnose, der blandt andet involverer pulsdiagnose. Ud fra diagnosen, dine symptomer og dine ønsker og behov tilrettelægges behandlingen, som kan inddrage flere forskellige behandlingsformer og teknikker, alt efter, hvad der er relevant for netop dig.

Længden af behandlingsperioden er individuel og afhænger af diagnosen og af, hvordan du responderer på behandlingen.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg arbejder med akupunktur udfra erkendelsen af, at alt - sundhed og sygdom, krop og psyke, balance og ubalance, Yin og Yang osv. - er dimensioner af samme helhed og ikke kan adskilles. At vores helbredstilstand er et resultat af alle aspekter af vores livsvilkår og alle niveauer af vores Væren: kroppens fysiske tilstand og påvirkningerne på den gennem livet, dens funktionalitet, konstitutionen; miljøet, både det indre og det ydre; vores energetiske strukturering og tilstand; mentale og følelsesmæssige faktorer, og hvordan vi forholder os til os selv, til andre og til Livet; sociale faktorer; eksistentielle vilkår og vores erkendelse heraf; spirituelle faktorer mmm.

I mine behandlinger integrerer jeg efter behov - og efter dit ønske - alle eller flere af disse aspekter. Til dette bruger jeg en palet af forskellige behandlingsformer og -teknikker.

Japansk akupunktur og meridianterapi

Den japanske akupunkturstil, er en meget blid, ekstremt præcis og effektiv behandlingsform, der bygger traditionel kinesisk medicinsk teori. Behandlingsformen er oprindeligt udviklet af blinde akupunktører - og er under stadig viderudvikling og forfining.

Med japansk akupunktur arbejder man systematisk med at balancere energien i meridiansystemet, hvorved bevægeapparat, indre organer, nerve- og hormonsystemer, psyke mv. bringes i balance. Når der er balance, kan sygdomme og symptomer lindres eller helbredes.

Man arbejder på eller lige over huden med nålen, og denne stikkes sjældent gennem huden. Derudover arbejder man med en lang række forskellige teknikker til symptombehandling, bla moxa. Pulsen mærkes løbende for at kontrollere behandlingens effekt.

Japansk akupunktur er en særdeles effektiv behandlingsform til de fleste problematikker. Da behandlingsformen er blid og ikke-invasiv samtidig med, at den er meget effektiv, er den også velegnet ved nåleangst, til behandling af børn og til gravide.

Japansk akupunktur er stort set smertefri.

Skalpakupunktur

Skalpakupunktur er et mikro-akupunktur system ligesom øreakupunktur. Det betyder, at man kan behandle hele kroppen via punkter og linier på hovedet.

Skalpakupunktur er særlig velegnet ved psyko-emotionelle og psykiatriske lidelser og ved neurologiske lidelser, såsom lammelser, følger efter blodprop og hjerneblødning, Parkinson's og Altzheimer's.

Der er flere forskellige systemer indenfor skalpakupunktur. Jeg bruger to systemer, som begge er meget brugt i Kina, og hvis effekt er dokumenteret gennem forskning, kliniske undersøgelser og klinisk erfaring. Systemerne er udviklet af de kinesiske læger Lin Xue-jian og Jiao Shun-fa.

Skalpakupunktur tager udgangspunkt i kendskab til hjernens forskellige dele og deres funktioner. Man behandler lokalt sv.t. den del af hjernen, som styrer den funktion i kroppen, som er i ubalance.

Behandlingen foregår ved at tynde nåle indsættes i linier ind under hovedhuden. Hvis der er behov for ekstra effekt, stimuleres nålene sommetider med en meget svag strøm. Behandlingen er normalt ikke smertefuld. Jeg kombinerer skalpakupunktur med japansk eller kinesisk akupunktur samt ved behov øreakupunktur, Moxa-behandling, kostvejledning mm.

 

Moxabehandling

Moxa er en kinesisk gråbynkeart, som ved afbrænding på eller tæt på huden afgiver en varme, der har en dyb effekt i kroppen, der svarer til effekten af visse former for terapeutisk infrarød stråling. Moxa har været anvendt i folkemedicinen i Kina og andre østasiatiske lande i årtusinder.

Moxa virker varmende og smertelindrende, øger blodgennemstrømningen og kan dæmpe hævelse og inflammation. Kan også bruges i stedet for nåle til at aktivere akupunkturpunkter og meridianer med mange forskellige effekter.

Moxa kan blandt andet bruges til:

 • At give varme
 • At lindre smerter
 • Afspænding af muskler, sener & bindevæv
 • Opheling af sår, herunder rifter i skede og mellemkød efter en fødsel og sår efter kejsersnit
 • Afvikling af ødemer
 • Aktivering af akupunkturpunkter og meridianer
 • At styrke Yang og indirekte også Yin

Moxa kan anbringes direkte på huden (fjernes inden den brænder huden), på skaftet af en nål eller man kan bruges stave af rullet moxa, som gløder og holdes tæt på huden, så varmen trænger ind.

 

 

Moxabehandling er meget effektiv ved visse ubalancer, og det er ofte meget behageligt at modtage moxa-behandling. Moxa anvendes hyppigt i forb.m. japansk akupunktur og til Mother Warming, som er en styrkende og velgørende varmebehandling, der gives på 4.-10. dagen efter en fødsel. Moxa kan også bruges til at forsøge at få et foster i underkropstilling til at vende sig til en hovedstilling.

Kinesisk kostvejledning og urtetilskud

Inden for den østasiatiske tradition og kultur findes en viden om og en forståelse af kostens betydning for vores balance, sundhed og helbredstilstand, som er dimensioner dybere, end vi kender det i Vesten. Kost bruges i vid udstrækning til at selvbehandle helbredsmæssige ubalancer og sygdomme og til at bevare sundhed og balance.

Hvis du ønsker det, kan vejledning i kost og urtetilskud, individuelt tilpasset dine specifikke behov og ubalancer, indgå som en understøttende del af behandlingen.

Læs mere om kost

Rebozo-behandling

Rebozo betyder sjal på spansk. I den mexicanske indianske tradition bliver rebozoen brugt som en forlængelse af hænderne til massage og kropsbehandling. Behandlingen aktiverer det parasympatiske nervesystem og udløser blandt andet oxytocin og endorfiner, der giver fysisk og psykisk afspænding og velvære.

De indianske jordemødre har udviklet en avanceret brug af rebozo'en specielt til gravide, fødende og barselkvinder.

Rebozo-behandling kan anvendes:

 • til løsnende og afslappende gravid-massage, som åbner for kontakten til dit barn og kan lindre og forebygge bækken- og ryggener
 • til at støtte børn, der ligger uhensigtsmæssigt i livmoderen, i at vende sig og indstille sig optimalt i bækkenet; det gælder både børn, der ligger i underkropstilling, og børn, der står skævt med hovedet eller er 'stjernekiggere'
 • i forbindelse med naturlig igangsættelse af fødslen, hvis du er gået over terminen
 • under fødslen kan rebozo-massage afspænde mor og livmoder og understøtte vekraften

Rebozo-behandling virker særdeles godt sammen med akupunktur.

Jeg giver ikke længere selv rebozo-behandlinger, men instruerer i det, hvor det er relevant.

Samtale

Der vil altid indgå samtale omkring din situation og dine symptomer og andet, du har behov for at tale om, i en almindelig akupunkturbehandling.

Hvis du har behov for det, kan akupunkturbehandlingen suppleres med terapeutisk samtale. Det er nødvendigt at afsætte mere tid, hvis du både ønsker terapeutisk samtale og akupunktur.

Læs mere om samtale