Grundforløb i Obstetrisk Akupunktur

Traditionel østasiatisk medicin er mere end en videnskab. Det er en forståelse af universelle sammenhænge, som har dyb og afgørende indflydelse på vores sundhedstilstand. Viden om østasiatisk medicin udvider vores perspektiv på sundhed og sygdom og giver os en forståelse, som kan gavne os i alle aspekter af vores sundhedsfaglige arbejde.

Hvem henvender kurserne sig til?

Undervisningen i obstetrisk akupunktur henvender sig til akupunktører, jordemødre, jordemoderstuderende, sygeplejersker og andre sundhedsfagligt uddannede. Undervisningen bygger således på en grundlæggende viden om anatomi, fysiologi, smerteteori, sygdomslære, psykologi og neonatologi, samt jordemoderens specialiserede viden indenfor det obstetriske område.

Hvad lærer du?

På dette intensive kursus i obstetrisk akupunktur får du en indføring i de grundlæggende begreber og principper indenfor østasiatisk medicin, set i relation til det obstetriske speciale. Du lærer at lokalisere og aktivere mellem 20 og 40 akupunkturpunkter og om deres specifikke anvendelse indenfor obstetrisk akupunktur.

Læs mere om indholdet under det enkelte modul.

Grundforløb i Obstetrisk Akupunktur

Grundforløbet indeholder cirka 8 timers online teoriundervisning (selvstudium) + 8 dages live undervisning fordelt på 3 moduler.

Modul 1: Akupunktur til Fødende (ca 6 timers online forberedelse + 2 x 2 dages live punktworkshop)
Modul 2: Akupunktur til Gravide (ca 1 times online forberedelse + 2,5 dages live undervisning)
Modul 3: Akupunktur i Barselperioden (ca 1 times online forberedelse + 1,5 dages live undervisning)

Du kan tilmelde dig hele Grundforløbet samlet og få en god rabat - eller du kan tilmelde dig modulerne hver for sig.

Modul 1 (Akupunktur til Fødende) skal dog altid tages først, fordi det indeholder al den grundlæggende teori samt træning af de grundlæggende akupunkturpunkter.

Modul 1 afsluttes med en praktisk punktprøve, og hele Grundforløbet afsluttes med afleverelse af et teoretisk repetitionsark, som skal godkendes af mig før udlevering af kursusbevis.

Forberedelse

Du skal afsætte minimum 3-4 fulde dage til forberedelse, helst fordelt over nogle uger.

Hovedparten af denne tid - ca 3 dage - skal du afsætte inden start på Modul 1.

Forberedelsen er en forudsætning for, at du kan deltage på kurset.

Pris

Pris pr 1/1 2024: 9.500 kr

Hvis du er jordemoder- eller akupunktørstuderende på kursustidspunktet, er der studierabat: 7.500 kr

Prisen inkluderer

  • ubegrænset adgang til ca 8 timers online teoriundervisning + download af undervisningsslides
  • 8 dages intensiv undervisning og supervision
  • Punktkompendium
  • Lærebogen 'Akupunktur under graviditet, fødsel & barsel' (værdi 435 kr)
  • AcuBirth app til iPhone eller Android (værdi 199 kr); bruges, når man giver akupunktur under fødsler
  • eBogen 'En rejse gennem graviditetens årstider' (værdi 69 kr)

Arbejdsledig?

Er du arbejdsledig jordemoder, så tal med dit jobcenter eller din A-kasse om muligheden for at få betalt dit kursus i obstetrisk akupunktur.

Vigtigt

Pensum på alle akupunkturmodulerne er særdeles koncentreret, og tempoet er højt. Som kursist må du være indstillet på, at en del af læringen er erfaringsbaseret, og at du bliver præsenteret for stof, som du efterfølgende må repetere og træne selv eller sammen med medkursister i mindre, selvbestaltede grupper.

Det er nødvendigt, at du deltager i al undervisningen og gennemfører alle øvelser og opgaver. Det betyder, at hvis du feks er syg en dag, skal du tage den dag på et senere kursus. Diplom eller kursusbevis udleveres, når al undervisning – både online og live - og alle øvelser er gennemført, punktprøven er bestået og repetitionsarket er godkendt. Dette for at sikre det høje niveau på kurserne.

Undervisningen bygger på, at deltagerne øver sig i punktlokalisation og nåleindstik på hinanden. Du skal derfor være indstillet på både at stikke i andre og selv at blive stukket.

Sikkerhed

Undervisningen giver deltagerne specifikke kompetencer i forhold til specifikke akupunkturpunkter i relation til graviditet, fødsel og barsel.

Undervisningen giver ikke kompetence til at bruge behandlingsmetoderne til andet end dét, der undervises i.

Alle de akupunkturpunkter, der anvendes til nåleakupunktur på kurserne, er sikre og lovlige at stikke i. Der undervises ikke i akupunkturbehandling på thorax. Der gøres tydeligt opmærksom på, hvilke punkter, der er kontraindicerede under graviditet.

Udsættelse af et modul

Du kan godt udsætte Modul 2 og 3 til senere, hvis du ønsker det, selvom du har tilmeldt dig et fuldt Grundforløb. Der er dog nogle betingelser, du skal være opmærksom på:

  1. Alle 3 moduler skal være afsluttede senest 2 år fra startdatoen på Modul 1, for at du kan bevare den rabat, du opnår ved at købe hele Grundforløbet.
  2. Afmeldingsbetingelserne gælder for hvert modul for sig. Det betyder, at du skal framelde dig modulet inden 4 uger før startdatoen, hvis du ønsker at udsætte det. Melder du fra senere, hæfter du for modulet og kan ikke udsætte det til senere.
  3. Du skal selv tilmelde dig modulerne igen forfra; skriv i tilmeldingsformularen, at du har betalt og hvornår, du deltog på Modul 1.

 

Planlagte forløb

København 2024

Forløb1KBH24

Modul 1:
Punktworkshop 1: 27-28/1 2024
Punktworkshop 2: 24-25/2 2024

Modul 2: 15-17/3 2024 (OBS! 3 dage!)

Modul 3: 27-28/4 2024

- 27/1, 24/2, 15/3, 27/4: kl 14.00-20.30
- 17/3 & 28/4: kl 9.00-13.00
- øvrige dage kl 9.00-15.30

STED

Københavns Akupunkturskole
Nørre Søgade 27A
1370 Kbh K

Aarhus 2024

ForløbAA24

Modul 1:
Punktworkshop 1: 11-12/5 2024
Punktworkshop 2: 1-2/6 2024

Modul 2: 21-23/6 2024 (OBS! 3 dage!)

Modul 3: 17-18/8 2024

- 23/6 & 18/8: kl 9.00-13.00
- øvrige dage kl 9.00-15.30

STED

Klinik Kernehuset
Godthaabsgade 4A
8000 Aarhus C

København 2024

Forløb2KBH24

Modul 1:
Punktworkshop 1: 14-15/9 2024 (KA)
Punktworkshop 2: 28-29/9 2024 (Salig)

Modul 2: 11-13/10 2024 (KA)(OBS! 3 dage!)

Modul 3: 23-24/11 2024 (KA)

- 14/9, 28/9, 11/10, 23/11: kl 14.00-20.30
- 13/10 & 24/11: kl 9.00-13.00
- øvrige dage kl 9.00-15.30

STEDER

Københavns Akupunkturskole
Nørre Søgade 27A
1370 Kbh K

Salig
Masnedøgade 20, 2.sal
2100 Østerbro