Kurser for os, der følger andre kvinder ned i de dybeste dale
og op på de højeste tinder

Undervisningen henvender sig til doulaer, jordemødre og andre fødselshjælpere såvel som akupunktører og alle andre, der ønsker at arbejde dybere med egne ressourcer og bevidsthed i relation til graviditet, fødsel og familiedannelse.

Læringen er erkendelsesbaseret såvel som praktisk og teoretisk. Du lærer af egenerfaring gennem krop og følelser såvel som gennem intellektet. Udover at videregive viden, erfaring og færdigheder, er min intention med undervisningen også at støtte, udvikle og fordybe motivation, retning, selverkendelse og medfølelse, med henblik på at mindske stress, højne arbejdsglæden og få bedre adgang til egne ressourcer og kvaliteter.

Undervisningen bygger på mange års erfaringer med at integrere en meditations- og udviklingsbaseret praksis med arbejdet med gravide, fødende og nye familier.

Kurset består af 'live' online undervisning og en praktisk punktworkshop med fremmøde.
Læs mere
Praktisk workshop om østasiatisk barselomsorg og moxa-behandling.
Læs mere
Privat konsultation med udgangspunkt i netop jeres situation.
Læs mere