Angst for at føde

Der kan være mange grunde til, at angsten eller nervøsiteten for fødslen overskygger glæden ved graviditeten og det nye liv og forventningen om at skulle føde og møde det lille barn.

Det er helt almindeligt og naturligt, at tidligere voldsomme fødselsoplevelser dukker op og kommer til at fylde meget i en efterfølgende graviditet.

Voldsomme fødselsoplevelser hos nærtstående personer kan ligeledes gøre stærkt indtryk og påvirke vores tillid til fødselsprocessen, til os selv og til de mennesker, der skal hjælpe os i fødselssituationen.

Der kan være utallige andre grunde til at være angst for at føde, og nogle gravide kan være bange uden egentlig at vide, hvorfra angsten stammer.

Samtaleforløb om fødselsangst

Jeg tilbyder samtaleforløb til gravide, der af den ene eller anden grund er bange for at føde eller ønsker hjælp til at træffe svære afgørelser omkring graviditet og/eller fødsel.

Samtaleforløbet tager udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker. Der vil ofte være i hvert fald flg. to fokuspunkter:

Angsten

Hvor kommer den fra? Hænger den sammen med tidligere oplevelser? Hvad udløser den? Kender du den fra andre situationer? Hvad er du præcis bange for? Hvordan kan du/I arbejde med/tackle angsten?

Den forestående fødsel

Hvad er dine ønsker omkring fødslen? Hvad er vigtigt for dig/jer? Hvad frygter du/I mest? Hvordan kan du hjælpe dig selv? Hvordan kan I hjælpe hinanden?

En samtale varer ca. 1 time. I skal regne med et par samtaler, måske flere. Det er en god idé, hvis både du og din partner deltager.

Samtalen om fødselsangst kan med fordel kombineres med akupunkturbehandling.

 

Tidligere traumatisk fødselsoplevelse

En fødsel er en meget sårbar situation, og efterlader dybe indtryk på sjælen, hvadenten oplevelsen er positiv eller negativ. Mange har brug for at få talt fødselsoplevelsen grundigt igennem og mærke hvilke følelser, der knytter sig til den, for at komme videre i livet og evt. blive parat til igen at skulle føde.

Har fødselsoplevelsen været traumatisk – pga. komplikationer, svigt eller andet – kan oplevelsen blive siddende i krop og sjæl i meget lang tid som depression, søvnbesvær, træthed, manglende glæde og livslyst mm., hvis den ikke bliver bearbejdet.

Terapeutisk samtale kan hjælpe dig til at forstå dig selv og dine reaktioner, bearbejde traumatiske oplevelser - feks. i forbindelse med tidligere fødsler - og få fred med dig selv.

Akupunkturbehandling kan også være til stor hjælp.