Stress, angst og depression

I den østasiatiske virkelighedsforståelse skelnes der ikke mellem krop & psyke. Akupunkturbehandling retter sig mod det hele menneske. Hos nogle mennesker vil de psykiske symptomer - det kan være stress, angst og depression, søvnproblemer, vrede eller andet - være mere belastende end de fysiske symptomer

I min erfaring er psykiske ubalancer en kompleks ting, der involverer mange aspekter og dimensioner af vores væren. Ofte kræves en dybere ændring af vores livsholdning og livssyn. Så det er sjældent en enkelt behandlingsmetode, der ‘fjerner’ depressionen. Det er snarere en kombination af feks akupunktur, samtale og et indre arbejde, du må gøre med dig selv.

Jeg har lang og god erfaring med at støtte en sådan proces. Den østasiatiske 5-fase tilgang kan ofte bringe lys og forståelse ind og vise en sammenhæng mellem fysiske og psykisk/følelsesmæssige aspekter, som kan være afklarende og helende.

Jeg arbejder som udgangspunkt med japansk akupunktur, som er en meget blid behandlingsform, der balancerer energisystemet og dermed lindrer både de fysiske og psykiske symptomer, som ubalancerne forårsager.

Er du gravid og har ned- eller udtrappet angstdæmpende eller antidepressiv medicin, kan akupunkturbehandling være en meget stor hjælp.

 

Hvis du ønsker det, kan behandlingen suppleres med samtale.

Læs mere, hvis du tidligere har haft en traumatisk fødselsoplevelse eller er angst for at føde.