Yang Sheng - kunsten at nære livet

At nære os selv er grundlaget for, at vi kan nære andre – som ven, partner, forælder, datter/søn, søskende, lærer osv.

I Kina og andre dele af Østasien er der en rig tradition for selvomsorg, selvpleje og selvbehandling. Så langt tilbage, vi ved, har der været en stærk interesse for, hvordan vi kan bevare sundhed, forebygge sygdom, understøtte fertilitet og forlænge livet.

I det gamle Kina var det skik, at man betalte sin læge så længe, man var rask og sund. Når man blev syg, holdt man op med at betale. Det motiverede lægerne til at interessere sig for forebyggelse og understøttelse af sundhed fremfor kun at beskæftige sig med sygdomsbehandling, og det har betydet, at en enorm viden om sundhedsfremme er akkumuleret i den østasiatiske kultur.

En stor del af denne viden om sund livsstil, kost og selvbehandlingsmetoder er almen folkeviden.

Daoistisk praksis

Yang Sheng er en ældgammel daoistisk praksis, der kan oversættes 'Kunsten At Nære Livet'.

I den daoistiske virkelighedsforståelse er vi alle ét og kommer ud af samme universelle Kilde. Derfor anses det for den enkeltes ansvar at holde sig sund og rask og i balance. For når jeg ikke passer på mig selv, passer jeg ikke på helheden, og min sundhedstilstand og balance har umiddelbar effekt på alle andre – både negativt og positivt.

Vores cykliske natur

En grundsten i Yang Sheng er bevidstheden om vores cykliske natur og om vigtigheden af, at vi lever et balanceret liv i overensstemmelse med vores indre cyklus og naturens eller universets cykliske virkelighed og rytme.

Det betyder konkret, at vi tilstræber en regelmæssig døgnrytme, der følger årstidernes energetiske rytmer:

  • vi er vågne, når det er lyst (Yang)
  • vi er i ro eller sover, når det er mørkt (Yin)
  • vi er mere aktive og bruger vores energi mere udadrettet om sommeren (Yang)
  • vi konserverer i højere grad vores energi om vinteren (Yin)

Akupunktur & selvbehandling

Yang Sheng handler også om, hvordan vi med blandt andet kost, urter, bevægelse, meditation, akupunkturbehandling, selvbehandling med moxa og andre behandlingsformer kan holde os sunde, forebygge sygdom og leve længere.

Der er referencer til Yang Sheng i de kinesiske medicinske tekster helt tilbage til 3. og 2. århundrede før vores tidsregning.

Yang Sheng og Jord-elementet

Yang Sheng er tæt knyttet til Jord-elementet, som relaterer til vores indre centrum, den akse, som vores indre årstider drejer om (læs mere i et senere blog-indlæg).

Jord-elementet handler om næring:

  • hvordan nærer jeg mig selv fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt?
  • hvordan tager jeg imod næring?
  • mærker jeg mine behov?
  • tager jeg ansvar for dem?

Læs evt. denne fine beskrivelse af Yang Sheng.