Om akupunktur, graviditet og sikkerhed

En del af skønheden ved akupunktur er, at den kan bruges så bredt. Med en smule viden om akupunktur kan vi behandle symptomer effektivt og stort set uden bivirkninger. Jo mere, vi ved, og jo mere erfaring, vi tilegner os, jo dybere kan vi gå i diagnosticeringen af årsagerne til de symptomer og sygdomme, vi præsenteres for – og jo mere præcis og effektiv og langtidsholdbar bliver vores behandling.

Det er også min erfaring, at jo mere, jeg lærer, og jo mere erfaring, jeg får, jo mere respekt og ydmyghed føler jeg overfor denne ekstremt smukke, nuancerede, præcise, alsidige og avancerede behandlingsform. Og jo mindre indser jeg, at jeg faktisk ved. Min kærlighedsaffære med akupunkturen er livslang, og jeg har for længst indset, at jeg aldrig bliver udlært. Jeg kan for evigt nå dybere og blive klogere på akupunkturens væsen og den traditionelle østasiatiske medicins natur.

Suverænt supplement

Mit fremtidsønske er, at akupunkturen og den østasiatiske medicinske viden i hele verden må blive en anerkendt behandlingsform på linje med den vestlige medicin og dens behandlingsformer. Østasiatisk medicin har formidable kvaliteter indenfor diagnosticering og behandling af ubalancer længe før, de bliver til sygdom. Blandt andet derfor er akupunktur et suverænt supplement til den vestlige medicin. I flere og flere lande, blandt andet vores naboland Norge, er uddannelsen til akupunktør og traditionel østasiatisk mediciner anerkendt på universitetsniveau. Kvaliteten er dermed kontrolleret med eksaminer og så videre. Mit ønske er, at dette også må blive tilfældet i Danmark, hvilket jeg arbejder aktivt for.

Tradition og forskning

Akupunktur har for længst vist sin berettigelse indenfor det obstetriske område. I østasien er der lang tradition for understøttelse af graviditeten gennem de 5 element-relaterede faser samt for behandling af graviditetsgener og graviditetsrelaterede ubalancer med diagnose- og symptomakupunktur.
I vesten har først og fremmest akut symptombehandling af fødende kvinder vist sig at være et værdigt supplement til vestlige obstetriske behandlingsmetoder. Akupunktur under fødslen er efterspurgt af flere og flere fødende kvinder og deres jordemødre.
Langt hovedparten af de jordemødre, der dagligt hjælper fødende kvinder med akupunktur og dermed sparer dem for medicinsk og anden indgriben, har bare en kort akupunkturuddannelse (3-5 dage) i symptombehandling under fødsel. Jeg underviser og har undervist en stor del af dem på mine 5-dages kurser. Det er jeg glad for og stolt af.

Evidens og sikkerhed

Der findes masser af evidens for, at akupunktur er en meget sikker behandlingsform, se links nedenfor. Bortset fra den infektionsrisiko, der altid er forbundet med penetrering af huden, er risikoen for at komme til at punktere en lunge den eneste alvorlige, evidensbaserede risiko, som akupunkturbehandling kan forbindes med. Punktering af en lunge kan ske, hvis man med en mellemlang eller lang nål stikker forholdsmæssigt dybt i akupunkturpunkter på thorax i det område, hvor lungerne befinder sig. Hvis man bruger små, korte nåle, stikker dem i en skrå vinkel og i øvrigt bruger sin viden om anatomi og sin intelligens, minimerer man risikoen til det helt ubetydelige. Man kan også lade være med at bruge de pågældende punkter. Hvis man gør det, er risikoen ved at bruge akupunktur stort set ikke-eksisterende.

Sundhedsfaglig kompetence

Jordemødre er uddannet til og varetager dagligt administrationen af medicin og andre obstetrisk procedurer, som er forbundet med langt alvorligere bivirkninger og meget større risici, end symptombehandling med akupunktur. Vi er også grundigt uddannede i anatomi og fysiologi. Jeg har den største respekt for jordemødres faglige kompetence, samvittighedsfuldhed, intelligens og integritet.

For mig giver det rigtig god mening, at det er jordemoderen, der giver den fødende akupunktur under fødslen. Jordemoderen kender og forstår fødselsprocessen og er derfor i stand til at differentiere akupunkturbehandlingen i forhold til den enkelte fødselssituation.

Læs mere om kurser i obstetrisk akupunktur

Akupunktur skal integreres i jordemoderuddannelsen

Mit ønske er, at en grunduddannelse i akupunktur må blive en integreret del af enhver jordemoders uddannelse og kvaliteten sikret med eksaminer, som enhver anden viden og færdighed en jordemoder tilegner sig. Og den grunduddannelse må meget gerne være længere og grundigere end det, de fleste jordemødre for nuværende har mulighed for at gennemføre.

Så længe dette ikke er tilfældet, og der er et ønske blandt jordemødre om at lære akupunktur, vil jeg fortsætte med at tilbyde kurser af en længde, som deltagerne har råd til at betale for og en kvalitet, som jeg selv kan stå inde for.
Det giver dyb mening for mig.

Kærlig hilsen,
Johanne

 

Links til forskning vedr. sikkerhed ved akupunkturbehandling generelt:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804079/

http://www.bmj.com/content/323/7311/486.long

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1743889/

 

Links til forskning vedr. sikkerhed ved akupunkturbehandling under graviditet:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25603694

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24554789

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26362792