Yin, Yang, Fødsel & Skabelse

Alt hænger sammen

Det, som først greb mig ved TCM – eller Traditionel Kinesisk Medicin – var forståelsen af dynamikken mellem Yin og Yang. Den virkelighed, den sandhed, at alting hænger sammen, at intet eksisterer isoleret, at vi alle sammen er en integreret del af hinanden, de omgivelser, vi færdes i, af den tid, vi lever i, af de relationer, vi har. At krop og psyke ikke kan skilles ad, men er integreret med følelser, mental kapacitet, eksistentielle faktorer osv til det kompleks, som kaldes mennesket, som igen er integreret med Jorden og Universet i et uendeligt kompleks, som vi kan kalde Eksistensen eller det Egentlige, eller hvad vi vil.

Så min første indsigt var, at alting hænger sammen, og at det ikke giver mening at behandle en fødende krop (eller en syg krop… eller en rask krop for den sags skyld…) uafhængigt af dens menneske – med alle tilhørende implikationer.

Yin og Yang

Opfattelsen af sundhed og sygdom indenfor TCM er tæt forbundet med erkendelsen af altings evige bevægelse mellem Yin og Yang.

Yin er det feminine, indadrettede, vegeterende, nærende, hvilende, omsluttende, cykliske princip.

Yang er det maskuline, udadrettede, målrettede, katalyserende, gennemborende, lineære princip.

Alt i Universet har i sig både Yin og Yang.
Tilstanden mellem Yin og Yang er dynamisk og cyklisk.
Yin har kimen til Yang i sig og vice versa, jvf. symbolet.
Intet er nogen sinde udelukkende Yin eller udelukkende Yang. Alting er altid på vej mod sin modsætning.

Teorien eller visdommen om Yin og Yang udspringer af konkrete observationer af naturens fænomener:
- solsiden og skyggesiden af et bjerg
- den cykliske bevægelse mellem dag og nat
- årstidernes skiften
- alt levendes livscyklus
- alt i Universet er til stadighed i bevægelse mellem Yin og Yang
- alting søger altid balance, harmoni, en dynamisk ligevægt

Den menneskelige krop er et mikrokosmos. Alt i kroppen kan opdeles i Yin og Yang, som igen kan opdeles i Yin og Yang, uendeligt. Kroppen er en sammenhængende, dynamisk enhed, hvor alle funktioner er indbyrdes afhængige.

Sundhed er udtryk for balance og harmoni mellem Yin og Yang
Sygdom er udtryk for ubalance.
Alt, inkl. den menneskelige organisme, vil altid søge balance og harmoni, en dynamisk ligevægt.

Skabelsen

I polariteten, spændingen, bevægelsen mellem Yin & Yang opstår balance og harmoni, og de skabende kræfter manifesterer sig. Det er lige her, at sædcellen og ægcellen mødes og det ultimative kreative Under opstår.
Skabelsesunderet.

Er der for lidt Yang til at bære sædcellen frem på den lange rejse, når den aldrig frem, og både æg- og sædcelle går til grunde. For ægget eksisterer kun i sin relation til sædcellen - som et potentiale for Skabelse. Og sædcellen ligeså.

Er der for lidt Yin til at opbygge livmoderslimhinden og modtage og nære fosteret efter befrugtningen, skyller Yang det så at sige ud med badevandet.

Hvis det ene aspekt får lov at tager overhånd, opstår det modsatte af Skabelse, nemlig ubalance, destruktion, udslettelse.

Klodens tilstand

Vi lever i et verdenssamfund, hvor de maskuline værdier glorificeres og de feminine værdier nedvurderes.
Det skaber en global ubalance mellem Yin og Yang.

De maskuline værdier – eller Yang - forvrænges, fordi de ikke balanceres af det feminine, af Yin:
• målrettethed bliver til hensynsløshed og magtsyge og krig
• udadrettethed og aktivitet bliver overaktivitet og udbrændthed
• den katalyserende kvalitet rettes mod vækst og overforbrug, som i sidste ende bliver til opbrug af ressourcer i stedet for balanceret bæredygtighed
• den lineære fremadrettede kvalitet bliver til en ensidig, kortsigtet egocentrisk stræben uden tanke for helheden, nuancerne og det langsigtede perspektiv

Og de feminine værdier, Yin-værdierne, underkendes og nedvurderes og regnes for mindre værdifulde:
• det omsluttende, nærende, indadrettede, helhedsorienterede, vegeterende princip ses som svaghed og som ikke brugbart og som underordnet det maskuline
• den følelsesmæssige, sociale og kropslige intelligens underlægges den mentale intelligens, regnes for mindre værdifuld, bliver til såkaldte ’bløde’ værdier

Vi har simpelthen glemt, at vi har brug for begge aspekter, at vi er begge dele, at det feminine og det maskuline, Yin og Yang, supplerer hinanden, eksisterer i kraft af hinanden, er hinanden, at det ene ikke kan eksistere uafhængigt af det andet.

Og se på resultatet! Se, hvad det har gjort ved vores Verden! Se, hvad det har gjort ved vores Klode!

Fødselsprocessen

Den naturlige fødselsproces er, som alt andet, der eksisterer, et ultrasensitivt og ultraavanceret samspil mellem Yin & Yang.

Yang er energi, varme, aktivitet. Yang er vekraften, processens fremdrift, det aktive aspekt, rytmen i vearbejdet, oxytocinen i blodet.

Men Yang kan ikke stå alene. Vekraften kan ikke stå alene, men skal balanceres af vepauserne, som er Yin, som køler systemet ned, vender energien indad i hvile, restitution, næring og opladning.

Hvis der ikke er nok Yang, skrider processen ikke fremad.
Hvis der er for lidt Yin, eller for meget Yang, så Yin ikke kan balancere det, brænder processen sammen som en overophedet motor, og mor og barn kommer i vanskeligheder.

Akupunktur er en hjælp til at holde balancen, og dermed til at holde det normale normalt.
Akupunktur til fødsler skal gives så tidligt, som muligt, i fødselsprocessen. Det er ikke en behandling. Det er en understøttelse af fødselsprocessens naturlige søgen mod balance og harmoni
• Man skal ikke vente, til Yang er i underskud med at give vestøttende akupunktur.
• Og man skal ikke vente, til Yin er så meget i underskud, at det ikke længere kan balancere Yang, før man giver smertelindrende akupunktur.
• Man skal ikke vente, til Yang er ved at blæse låget af den fødende, før man giver beroligende akupunktur.
• Og man skal ikke vente, til energien stagnerer, og hverken Yin eller Yang kan røre sig, før man giver muskelafslappende akupunktur.

Man skal starte, når fødslen starter, og lade akupunkturen følge fødselsprocessen og den fødende.

Akupunkturen er det mindste af det

Men i min erfaring er akupunkturen det mindste af det. Hvis vores tankegang og motivation og nærvær er ude af balance, nytter akupunkturen kun lidt.

Hvis vi derimod er opmærksomme på og respekterer nødvendigheden af en balance mellem Yin og Yang – i og udenfor os selv – kan det fordybe vores forståelse af fødselsprocessen og gøre os endnu bedre istand til at støtte den fødende familie og fødselsprocessen.

Og her kan akupunktur være et helt unikt redskab som en forlængelse og en præcisering af vores intention.

Og vi vil opdage det forunderlige, at vi selv får det meget bedre, og at arbejdet ikke dræner os, men at energien flyder ubesværet, at vi får lige så meget, som vi giver, at det bliver en gensidig udveksling mellem os og det fødende par, og at der reelt ikke er nogen forskel på at give og modtage. Det er det samme.

Det er balance.

Balance

Så hvordan er balancen mellem Yin og Yang i vores sundhedsvæsen? Understøtter sundhedsvæsenet balancen mellem Yin og Yang? Er der grundlag for, at de skabende kræfter kan manifestere sig indenfor sundhedsvæsenet?
Er der balance mellem Yin og Yang i det menneskesyn, sundhedsvæsenet bygger på?
Er der balance mellem Yin og Yang i vores sundheds- og sygdomsopfattelse?
Er der balance mellem Yin og Yang i vores syn på liv og død? (Accepterer vi den ligeværdige eksistens af begge ekstremer? Og den uundgåelige cykliske bevægelse mellem fødsel og død og ny fødsel osv? Eller insisterer vi på, at vi ved bedre end naturen?)

Vi kan også gå dybere og se ind i os selv:
Hvordan er balancen mellem Yin og Yang i mig?
Understøtter jeg balance eller ubalance i mig selv? I hvor høj grad ligger jeg under for den kollektive glorificering af det maskuline og nedvurdering af det feminine?
Og hvor ubevidst er jeg om det?
Hvordan manifesterer det sig i min omverden? Hvad sender jeg ud?
Hvad ønsker jeg at sende ud?

Vi er medskabere af de processer, der sker i os og omkring os, og graden af balance inde i os har betydning:
• For os selv,
• For vores nære relationer og omverden,
• For de fødende, vi er i kontakt med, og de fødselsprocesser, vi er en del af,
• For vores Klodes tilstand.

Realiteten er, at vi er en del af al eksistens, og at graden af balance inde i os har betydning for den Universelle balance og dermed for Skabelsen af alt nyt.

For uden balance, ingen Skabelse.