Den biologiske længsel

- om længslen efter at få et barn

Hos Himba-stammen i Namibia regnes et barns fødselsdato ikke fra den dag, barnet bliver født, og heller ikke fra den dag, barnet bliver undfanget. Fødselsdatoen regnes fra det øjeblik, kvinden beslutter at få et barn.

Når en Himba-kvinde ønsker at blive gravid, går hun alene ud i bushen, sætter sig under et træ og venter og lytter, indtil hun hører det barn, der ønsker at blive født af hende, synge sin sang for hende. Så går hun tilbage til sin mand, synger barnets sang for ham og lærer ham den.

Når parret herefter er sammen med ønsket om at undfange, synger de barnets fødselssang som en invitation til barnet om at komme til dem.

 

Overlevelsesinstinktet

Ønsket om at få et barn er forbundet med vores overlevelsesinstinkt, vores dybeste, instinktive drift, som skal sikre artens overlevelse.

Derfor er længslen efter et barn ikke 'kun' en følelsesmæssig sag for os. Det er en biologisk længsel, som sidder i vores celler, en fysisk hunger, som vi ikke kan slukke for eller tale os selv ud af.

Så når ønsket om et barn ikke opfyldes, eller er længe om at opfyldes, er det ekstremt smertefuldt for os. Ikke 'bare' følelsesmæssigt, men også fysisk på samme måde som en ikke tilfredsstillet sult.

Kontrol

I vores del af verden og i vores tidsalder er vi vant til en høj grad af kontrol over vores liv og vores omstændigheder.

Vi har mulighed for at bestemme, at vi ikke vil være gravide, og derfor går vi ofte ud fra, at vi også kan bestemme, at nu vi vil være gravide. Det kan vi også i mange tilfælde. Men det er ikke givet, at vi bliver gravide, lige når vi ønsker det. Og realiteten kan også være, at vi ikke bliver det.

Det kan komme som en slags overraskelse, at vi ikke har kontrol over, hvornår vi undfanger. Det kan skabe rigtig megen frustration og smerte og kaste os ind i en proces med os selv, som vi ikke havde forudset eller ønsket.

Accept

At komme til en accept af, at vi ikke kan styre om og hvornår, vi bliver gravide, kan være en meget lang og smertefuld proces.

Vi har mulighed for at vælge, hvordan vi vil gå ind i den proces.

Der er forskellige veje til at optimere vores chance for at blive gravide og samtidig være eller gradvist komme ind i en større accept og værdsættelse af selve rejsen mod forældreskabet og den vækst og de indsigter, den indebærer. Også selvom rejsen er lang og måske ikke ender, som vi havde håbet.

Én vej er at leve i overensstemmelse med vores menstruationscyklus og i bevidstheden om, at vi er cykliske væsener i en cyklisk virkelighed. Læs mere om dette i andre blog-indlæg.

Akupunkturbehandling, kostvejledning og urtetilskud kan også være en stor hjælp.

 

Det Himmelske Mandat

I den klassiske østasiatiske forståelse er det Himlen/Universet, der tildeler barnet til moderen/forældrene.

Man siger, at når kvinden er parat til at bringe det Himmelske ind i fysisk form, modtager hun det Himmelske Mandat - Tian Shen på kinesisk - og Himlen planter et frø af potentiale i hende.

Kvinden kan bevidst åbne sig for at modtage det Himmelske Mandat. Akupunkturbehandling og andre former for selvomsorg kan hjælpe med at bringe denne bevidsthed ind i en undfangelsesproces.

Når kvinden erkender, at et frø er plantet i hende, og at hun har modtaget det Himmelske Mandat, er det hendes ansvar at kultivere og manifestere dette potentiale.

Conscious Conception

Conscious conception er et moderne begreb, der dækker over en vifte af forskellige måder at forberede undfangelsen af et barn på - fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt.

Essensen af det - som jeg forstår det - er:

  • At vi bevidstgør vores ønske om og vores intention med at byde en ny sjæl velkommen ind i vores liv. Hvorfor vil jeg gerne have et barn? Hvad er min motivation? Hvad er min intention?
  • At vi er bevidste om det ansvar, vi tager på os for resten af vores liv ved at invitere et barn ind i vores liv.
  • At vi gør plads til denne nye sjæl i vores liv. At vi nærer, forbereder og optimerer vores egen krop, som skal bære og nære barnet i de første 9 måneder. At vi gør plads til barnet i vores hverdag og skema allerede før, det er der. At vi eliminerer stressfaktorer i vores liv, så vi understøtter vores egen fysiske og følelsesmæssige stabilitet etc.

Hvordan vi konkret gør, hvilke tiltag, der giver mening for den enkelte, er helt individuelt og personligt.

Læs evt dette fine blog-indlæg om conscious conception.

 

Din cykliske natur

Undfangelsen af nyt liv er en del af naturens cyklus, og bevidsthed om vores egen cykliske natur, anerkendelse af den og overgivelse til den er for mange et naturligt sted at starte rejsen mod forældreskabet.

Læs mere i andre blog-indlæg.